Estado tramitaciónAprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena
URL boletínver boletín
Fecha de publicación B.O.G.
Fecha de publicación Diario Vasco
ÁmbitoTXENPERENEA
Fecha de tramitación19-06-2009
InstrumentoPlan de Sectorización

Documentación administrativa

Documentación técnica

Fuente: Ayuntamiento de Irun.