Estado tramitaciónExposición Pública / Erakusketa Publikoa
URL boletínver boletín
Fecha de publicación B.O.G.
Fecha de publicación Diario Vasco
ÁmbitoTXENPERENEA
Fecha de tramitación19-12-2007
InstrumentoPlan de Sectorización

Fuente: Ayuntamiento de Irun.